Често постављана питања*

Ову страну смо наменили Вашој претрази по често постављаним питањима уз које смо Вам пружили и адекватне одговоре.

Ако се питање које имате за нас не налази међу понуђеним, слободно нас контактирајте на наведене емаил адресе које можете видети на контакт страни.

___________________

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања из Јавног предузећа "Дирекција за иградњу и уређење Панчева" Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева.

Све информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити путем надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева - 26000 Панчево, Трг Краља Петгра I бр. 2-4, teлефон: (013) 30 88 30, званична интернет презентација: www.pancevo.rs

___________________

*СТРАНИЦА У РЕКОНСТРУКЦИЈИ!

 • Питање:

  Када могу да поставим рекламну таблу на јавну површину?

 • Одговор:

  По потписивању уговора и уручивањау саобраћајно техничких услова за постављање рек. табле.

 • Питање:

  Колико дуго важи уговор?

 • Одговор:

  Уговор се склапа на 5 година

 • Питање:

  Колико треба да платим за постављање рекламне табле на јавној површини?

 • Одговор:

  Рекламне табле и билборди се наплаћују по квадратном метру рекламиране површине, а цена је 8.500 дин за 1.зону и 6.000 дин. за 2.зону за 1м2 , за 1годину, а плаћа се месечно (у 12 месечних рата), уплатницом коју ЈП дирекција шаље на адресу корисника.

 • Питање:

  Колико фрижидера за сладолед и расхладних витрина за пиће могу да поставим испред моје радње (СТР, киоск, ..итд)?

 • Одговор:

  По један комад од свих врста расхладних уређаја, али тако да укупна површина захвата јавне површине не буде већа од 2м2.Такође мора бити преосторних и саобраћајних могућности, за постављање истих.

 • Питање:

  На колико дуго могу закупити јавну површину за депоновање грађевинског материјала?

 • Одговор:

  На месец дана најдуже

 • Питање:

  Да ли могу закупити тезгу за продају честитки,цвећа и сл. за период дужи од месец дана?

 • Одговор:

  Не! Тезге за такву врсту продаје се издају у закуп најдуже месец дана пре државних и верских празника, и локације су планом одређене.

 • Питање:

  Колико дана је потребно да се обради предмет?

 • Одговор:

  Предмет ће бити обрађен у року од 8 дана.

 • Питање:

  Да ли уплату по предмету мог да извршим у објекту ЈП "ДИРЕКЦИЈА"?

 • Одговор:

  ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Панчево нема благајну или шалтер за уплате.

 • Питање:

  Да ли извођење радова на прикучку водовода или канализације могу да изводим у зимском периоду?

 • Одговор:

  Не, Забрањено је раскопавање јавног пута и осталих површина које су у јавној употреби, а чији је корисник град Панчево у периоду од 15. новембра до 15. марта. (Службени лист Града Панчева бр. 9/2010 Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима члан 8).

 • Питање:

  Колико треба да платим за постављање рекламне табле на јавној површини?

 • Одговор:

  Рекламне табле и билборди се наплаћују по квадратном метру рекламиране површине, а цена је 8.500 дин за 1.зону и 6.000 дин. за 2.зону за 1м2 , за 1годину, а плаћа се месечно (у 12 месечних рата), уплатницом коју ЈП дирекција шаље на адресу корисника.

 • Питање:

  Када могу да поставим рекламну таблу на јавну површину?

 • Одговор:

  По потписивању уговора и уручивањау саобраћајно техничких услова за постављање рек. табле.

 • Питање:

  Колико дуго важи уговор?

 • Одговор:

  Уговор се склапа на 5 година.