Контакт

Jавно предузеће “ Урбанизам“ Панчево

26000 Панчево, Карађорђева 4                                            Локација на карти

телефонска централа: (+381 13) 2190 300,            (+381 13) 2190 320,  директор: (+381 13) 2190 313, телефакс: (+381 13) 319 005

wеbsite:  www.urbanizam.pancevo.rs

ПИСАРНИЦА: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs
e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs
Јавне набавке: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs

Радно време:   7:00 (8:00) h – 15.00 (16:00) h
Пријем странака: 11:00 – 13:00 h
Процедура рада са странкама: Обавештење за странке

 

ПИБ: 101051396
Матични број: 08484015
Претежна делатност: 7111 (Архитектонска делатност)
Рачун: 160-461690-69

Дечије одмаралиште Дивчибаре

14204 Дивчибаре, Маринковића коса бб

телефон: (+381 14) 3150 135, 
телефакс:  (+381 14) 3577 164

Директор:
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.

Извршни директор:
Милан Балчин, дипл. правник

 
 

Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима:
 Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја

Помоћник директора за економске, правне, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама:
Драгана Стаменић, дипл. економиста

 

 

 

Надзорни одбор:
Милан Стојановић, дипл. инж. технологије, председник, представник јединице локалне саомуправе

Верица Јовановић, дипл. економиста, представник јединице локалне саомуправе

Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја, представник из реда запослених