Контакт

Jавно предузеће “ Урбанизам“ Панчево

Карађорђева 4, 26000 Панчево, 
ПАК (поштански адресни код): 300201
(улаз у зграду из Немањине улице)                          
Локација на карти

телефонска централа: (+381 13) 2190 300           
директор: (+381 13) 2190 313
телефакс: (+381 13) 319 005

wеbsite:  www.urbanizam.pancevo.rs

Електронска пошта (e-mail):
ПИСАРНИЦА: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs
Јавне набавке: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs
e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

Радно време:   7:00 (8:00) h – 15.00 (16:00) h
Пријем странака: 11:00 – 13:00 h
Процедура рада са странкама:
Обавештење за странке

ПИБ: 101051396
Матични број: 08484015
Претежна делатност: 7111 (Архитектонска делатност)
Рачун: 160-461690-69

Дечије одмаралиште Дивчибаре

Маринковића коса бб, 14204 Дивчибаре
ПАК (поштански адресни код): 253504
Локација на карти

телефон: (+381 14) 3150 135, 
телефакс:  (+381 14) 3577 164

Директор:
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.
 
 

 

Надзорни одбор:

Милан Стојановић, дипл. инж. технологије, председник, представник јединице локалне саомуправе

Верица Јовановић, дипл. економиста, представник јединице локалне саомуправе

Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја, представник из реда запослених

 

 

Извршни директор:
Милан Балчин, дипл. правник
 

Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима:
 Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја

Помоћник директора за економске, правне, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама:
Драгана Стаменић, дипл. економиста