Контакт

Jавно предузеће “ Урбанизам“ Панчево

26000 Панчево, Карађорђева 4                                            Локација на карти

телефонска централа: (+381 13) 2190 300,            (+381 13) 2190 320,  директор: (+381 13) 2190 313,

wеbsite:  www.urbanizam.pancevo.rs

e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

Јавне набавке: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs

Радно време:   7:30 (8:00) h – 15.30 (16:00) h
Пријем странака:  понедељак-петак 10:30h-14:30h

 

ПИБ: 101051396
Матични број: 08484015
Претежна делатност: 7111 (Архитектонска делатност)
Рачун: 160-461690-69 (Banca Intesa)

Дечије одмаралиште Дивчибаре

14204 Дивчибаре, Маринковића коса бб

телефони: (+381 14) 3150 135,  (+381 14) 3150 136
телефакс
:  (+381 14) 3577 164

в.д. Директора:
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.

Извршни директор:
Милан Балчин, дипл. правник

 
 

Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима:
 

Помоћник директора за економске, правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама:
Драгана Стаменић, дипл. економиста

 

 

 

Надзорни одбор:
Милан Стојановић, дипл. инж. технологије, председник, представник јединице локалне саомуправе

Верица Јовановић, дипл. економиста, представник јединице локалне саомуправе

Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја, представник из реда запослених