Kontakt

Javno preduzeće “ Urbanizam“ Pančevo

Karađorđeva 4, 26000 Pančevo, 
PAK (poštanski adresni kod): 300201
(ulaz u zgradu iz Nemanjine ulice)                          
Lokacija na karti

telefonska centrala: (+381 13) 2190 300           
direktor: (+381 13) 2190 313
telefaks: (+381 13) 319 005

website:  www.urbanizam.pancevo.rs

Elektronska pošta (e-mail):
PISARNICA: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs
Javne nabavke: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs
e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

Radno vreme:   7:00 (8:00) h – 15.00 (16:00) h
Prijem stranaka: 11:00 – 13:00 h
Procedura rada sa strankama:
Obaveštenje za stranke

PIB: 101051396
Matični broj: 08484015
Pretežna delatnost: 7111 (Arhitektonska delatnost)
Račun: 160-461690-69

Dečije odmaralište Divčibare

Marinkovića kosa bb, 14204 Divčibare
PAK (poštanski adresni kod): 253504
Lokacija na karti

telefon: (+381 14) 3150 135, 
telefaks:  (+381 14) 3577 164

Direktor:
Slave Bojadžievski, dipl. inž. arh.
 
 

 

Nadzorni odbor:

Milan Stojanović, dipl. inž. tehnologije, predsednik, predstavnik jedinice lokalne saomuprave

Verica Jovanović, dipl. ekonomista, predstavnik jedinice lokalne saomuprave

Tatjana Vuksan, dipl. inž. saobraćaja, predstavnik iz reda zaposlenih

 

 

Izvršni direktor:
Milan Balčin, dipl. pravnik
 

Pomoćnik direktora za poslove urbanizma i upravljanje putevima:
 Tatjana Vuksan, dipl. inž. saobraćaja

Pomoćnik direktora za ekonomske, pravne, opšte poslove, javne nabavke i organizaciju odmarališta na Divčibarama:
Dragana Stamenić, dipl. ekonomista