Kontakt

Javno preduzeće “ Urbanizam“ Pančevo

26000 Pančevo, Karađorđeva 4                                            Lokacija na karti

telefonska centrala: (+381 13) 2190 300,            (+381 13) 2190 320,  direktor: (+381 13) 2190 313,

website:  www.urbanizam.pancevo.rs

e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

Javne nabavke: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs

Radno vreme:   7:30 (8:00) h – 15.30 (16:00) h
Prijem stranaka:  ponedeljak-petak 10:30h-14:30h

 

PIB: 101051396
Matični broj: 08484015
Pretežna delatnost: 7111 (Arhitektonska delatnost)
Račun: 160-461690-69 (Banca Intesa)

Dečije odmaralište Divčibare

14204 Divčibare, Marinkovića kosa bb

telefoni: (+381 14) 3150 135,  (+381 14) 3150 136
telefaks
:  (+381 14) 3577 164

v.d. Direktora:
Slave Bojadžievski, dipl. inž. arh.

Izvršni direktor:
Milan Balčin, dipl. pravnik

 
 

Pomoćnik direktora za poslove urbanizma i upravljanja putevima:
 

Pomoćnik direktora za ekonomske, pravne, opšte poslove i organizaciju odmarališta na Divčibarama:
Dragana Stamenić, dipl. ekonomista

 

 

 

Nadzorni odbor:
Milan Stojanović, dipl. inž. tehnologije, predsednik, predstavnik jedinice lokalne saomuprave

Verica Jovanović, dipl. ekonomista, predstavnik jedinice lokalne saomuprave

Tatjana Vuksan, dipl. inž. saobraćaja, predstavnik iz reda zaposlenih