Divčibare

 Pančevačko dečije odmaralište Divčibare

Javno preduzeće “Urbanizam” Pančevo, od svog osnivanja upravlja pančevačkim dečijim odmaralištem na Divčibarama i organizuje boravak dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, iz Pančeva i naseljenih mesta grada Pančeva.

Tokom nastavnog perioda u Odmaralištu borave deca osnovnoškolskog uzrasta, od prvog do četvrtog razreda, na nastavi u prirodi i deca predškolskog uzrasta na rekreativnoj nastavi.
Za vreme zimskog i prolećnog raspusta u Odmaralištu borave učenici od petog do osmog razreda  na rekreativnoj nastavi, a za vreme letnjeg raspusta sportske ekipe u kojima treniraju deca uzrasta do 15 godina, sa teritorije grada Pančeva.

Budući da je Pančevo ekološki ugrožen grad, troškovi boravka dece u odmaralištu na Divčibarama regresirani su iz budžetskih sredstava grada Pančeva, što je utvrđeno Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva, dok deca plaćaju oko 1/4 cene.  Istom odlukom omogućen je besplatan boravak deci iz Doma za decu “Spomenak”, škole “Mara Mandić”, deci iz odgovarajućih socijalno-humanitarnih organizacija sa teritorije grada Pančeva i polaznicima Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin” Pančevo.

U Odmaralištu, tokom godine, boravi između 3.500 – 4,000 dece i pratilaca, sa teritorije grada Pančeva.

O Maljenu, Divčibarama i okolini

Jugoistočno od Valjeva, u centralnom delu planine Maljen, nalaze se Divčibare, poznato planinsko-turističko mesto. Divčibare — planinsko polje od Crnog vrha, Paljbe i Golupca do Kraljevog stola i Velikog brda — leži na nadmorskoj visini od 980 metara.

Kao retko koja planina, Maljen je bogat tekućim vodama i izvorima. Najznačajnije tekućice Divčibara su: Crna Kamenica na kojoj je izgrađen sportsko-rekreativni centar sa otvorenim plivačkim bazenom veličine 50 x 30 m (koji je godinama van funkcije) i Čalački potok na kome je izgrađeno veštačko jezero za potrebe napajanja Divčibara pijaćom vodom.

Cela planina Maljen, a posebno Divčibare, poznata je po različitim šumskim i livadskim biljnim zajednicama. Od najvećeg značaja su četinarske šume u kojima dominiraju šume belog i crnog bora, zatim jela, smrča i kleka. Od listopadnog drveća, najviše se pojavljuju bukva i breza, koje obrazuju šume bilo same, bilo u zajednici sa četinarima. Najznačajniji predstavnici livadskih biljnih zajednica sa divnim cvetovima su: jeremičak, crnjuša, mrazovac, jaglika, kaćun, narcis, planinska babosvilka, zlatan šumski ljiljan, lincura, svećica i drugo cveće koje se preko cele godine smenjuje. Od šumskih plodova na Maljenu su rasprostranjene šumske jagode, borovnica, divlja malina i kupina.

Blagodareći razvijenosti reljefa, Maljen ima vrlo povoljnu klimu što je naročito izraženo na Divčibarama zaštićenim visovima od vetrova.

Divčibare imaju povoljnu srednju godišnju temperaturu sa toplijom jeseni od proleća. Prosečan broj dana sa padavinama iznosi godišnje 126, a od svih meseci u godini najsuvlji je septembar, jer ima samo 5,4 dana sa padavinama. Zahvaljujući položaju, Divčibare imaju prosečno godišnje 289 dana bez vetra, što predstavlja retko povoljnu okolnost. Osunčanost Divčibara je dobra, jer godišnji prosek pokrivenosti neba oblacima iznosi 55%, što pruža vrlo povoljne uslove za klimatski oporavak.

Balneo-klimatološki institut Republike Srbije je ustanovio još 1963. godine da je klima Divčibara pogodna za lečenje oboljenja pluća, hroničnog bronhitisa, bronhijalne astme, oboljenja sa neuro-vegetativnim poremećajima (naročito bazedove bolesti), anemije itd.

Zahvaljujući prirodnim lepotama, klimatskom faktoru, pogodnim terenima za zimske sportove, blizini velikih gradskih aglomeracija i povoljnim saobraćajnim vezama — na Divčibarama postoje uslovi za razvoj boravišnog, izletničkog i vikend turizma, zdravstveno-rekreativnog, sportsko-rekreativnog i lovnog turizma, uz bogatu turističku ponudu u neposrednoj okolini: grad Valjevo i opštine Požega, MionicaKosjerić.

Detaljne informacije o planu korišćenja dečijeg odmarališta na Divčibamara i rasporedu smena tokom školske godine, možete pronaći na strani —> Divčibare informacije o smenama