Izgradnja i rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina (od ulice Omladinske do ulice Vuka Karadžića) sa parkingom, u Jabuci – izgradnja parkinga pored škole

Predviđena je izgradnja oko 20 parking mesta ispred škole u ulici Zmaj Jovina u Jabuci.