Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice 7. jula

Projekat sadrži rekonstukciji saobraćajnice, postojećih trotoara, pešačkih staza, izgradnja parkinga, biciklističkih staza, javne rasvete i izgradnja kišne kanalizacije. Izgradnja kolektora kišne kanalizacije u ul. 7. Jula predstavlja osnov za rešenje površinskih voda dela naselja Strelište. Ukupna dužina ulice je 780m.