Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju ulice Josifa Marinkovića

Projekat sadrži rekonstukciji saobraćajnice, postojećih trotoara, pešačkih staza, izgradnja parkinga, javne rasvete i izgradnja kišne kanalizacije. Ukupna dužina ulice je 500m