MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice Vojvođanska

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 300m.