MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice Petefi Šandora

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 170m širine 4,0m.