MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice 29.Novembra

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom dužini od 300m širine 4,0m.