MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice 7.Jula

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 170m širine 4,0m.