MZ Starčevo – Izrada projekta uređenje Trga Neolita III faza

Predviđena je izrada projekta rekonstukcije parka u centru MZ Starčevo, uređenje pašačih staza i javne rasvete sa izradom urbanog mobilijara.