MOST NA TAMIŠU

RADOVI NA MOSTU NA TAMIŠU

Radovi na mostu na Tamišu (objekat je sastavni deo opštinskog puta OP-7), se izvode kao „Periodično održavanje mosta na Tamišu u Pančevu“, po Zakonu o javnim putevima, prema Ugovoru sa AD „Vojvodinaput-Pančevo“ i GP „Mostogradnja“ AD Beograd, prema zajedničkoj ponudi. Projektno tehničku dokumentaciju je uradio Institut IMS AD Beograd 2011. godine, kao i „Izmenu i dopunu projekta periodičnog održavanja mosta na Tamišu sa pristupnim saobraćajnicama“ 2013. godine, zbog potrebe ponovnog pregleda mosta i dorade projekta, s obzirom da je prošlo tri godine od izrade projekata i daljeg propadanja mosta u tom periodu. Most je bio u takvom stanju da je postojao i predlog da se zatvori za saobraćaj. Na mostu je, zbog stanja mosta, već godinama zabranjen saobraćaj za teška vozila i obavlja se samo saobraćaj putničkih vozila i javnog prevoza. Most se sastoji, gledano iz pravca Beograda, od četiri betonska dela (raspona) konstrukcije, dva čelična dela, lučnog čeličnog dela mosta iznad samog Tamiša, betonskog dela do nasipa, dela na nasipu i još jednog betonskog dela mosta, ukupne dužine oko 600 metara.

Opis radova:

Što se noseće konstrukcije tiče, sve površine betonskih delova konstrukcija su peskarene, sanirana su oštećenja reparaturnim masama i nanešen je završni vodootporni premaz. Na čeličnim konstrukcijama je svaki deo konstrukcije proveren, meren, po potrebi ojačan ili zamenjen, zatim je nanešen antikorozivni zaštitni premaz u više slojeva, a sve ovo je urađeno i na kompletnoj ogradi na mostu. Ukupno je predviđena zamena ili ugradnja oko 19 tona čelika na čeličnim delovima konstrukcije. Veći deo tih radova je završen. Na mostu je urađena kompletna zamena četiri, od ukupno jedanaest dilatacija, a ostalih sedam je popravljeno i ojačano i na svim se ugrađuju novi tepisi. Izvršena je kompletna zamena postojećih, propalih 34 slivnika, i ugradnja osam novih, kako bi se voda odvela od dilatacija. Po završenim radovima na dilatacijama i slivnicima, radi se hidroizolacioni premaz kompletne površine kolovoza, bočnih delova i pešačkih staza i potom ugradnja polimer asfalt betona na kolovozu. Izvršena je sanacija nasipa ka Beogradu i ka Pančevu, uređene su kegle od kamena, sanirano je javno osvetljenje na mostu, sanirani su nosači cevi F500 gradskog vodovoda i nosači kablova, koji napajaju bunare gradskog izvorišta i postrojenja za preradu pitke vode, uređene su pešačke staze i odvodni kanali pored nasipa. Sve ovo se radi u uslovima visokog nivoa Tamiša i stalnih padavina ove godine, što je onemogućilo radove na stubovima mosta.