Rekonstrukcija starog jezgra Pančeva

Rekonstrukcija starog jezgra Pančeva

– Projekat Staro Pančevo je projekat izgradnje i rekonstrukcije, koju će slediti i revitalizacija dela starog gradskog jezgra omeđenog ulicama Petra Drapšina, Braće Jovanovića, Mučeničke i Nikole Tesle. Među njima su Crkva svetog “Karla Boromejskog” sa obeliskom iz 1757. godine, Gimnazija “Uroš Predić” iz 1863. godine i zgrada “Narodne banke” (danas Banke Inteza) u Štrosmajevoj 2, sazidana 1911. godine.
– Predstojeći posao podrazumeva kompletnu zamenu infrastrukture, instalacija, vodovodne i kanalizacione mreže i kišne kanalizacije. Zatim sledi parterno uređenje i javna i dekorativna rasveta. Jedan deo će ostati sa integrisanim saobraćajem, a drugi će biti pešačka zona. Planirana je izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i saobraćajne signalizacije.
– Cilj arhitekture u izgradnji i rekonstrukciji Starog Pančeva je da preobrazi, preispita i poveže prostor.
– Vodilo se računa da rekonstrukcija partera da reakciju na vremenske slojeve ali i da oslika sadašnji društveni kontekst, da bude urađena u duhu vremena ali bez primene prefabrikovanih materijala. Stare granitne kocke različitih dimenzija, ponovo upotrebljene upotpuniće se novim obrađenim granitnim pločama i kockama koje će vremenom, u svakodnevnom korišćenju dati patinu svakodnevnice. Primenjeni metal će dočarati neka druga vremena svojom mat antracit obradom, dok će oblici i funkcija mobilijara, javne i dekorativne rasvete pratiti savremene tokove.
– Cilj svih aktivnosti je oživljavanje javnih prostora nakon rekonstrukcije – projekat u urbanom kontekstu, koji nosi viziju budućeg života u gradu, a ujedno i edukuje i vaspitava. Odgovor na najugroženiji deo života grada – javni prostor.