Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u Pančevu

Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u Pančevu

– Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine obuhvata rekonstrukciju postojećeg vodovoda dn 110 u dužini od 850m sa kompletnom zamenom kućnih priključaka. Projektovana je izrada atmosferske kanalizacije u dužini od 732m. Fekalna kanalizacija se delimično rekonstruiše zajedno sa priključcima u dužini od 420m. Predviđena je saobraćajnica dužine 820m, širine 5m. Pored kolovoza planirana je izrada parkinga za upravno i podužno parkiranje. Rekonstrukcijom ulice obuhvaćeni su prilazi kućama urađenim od betona obostranom izradom trotoara od behaton ploča širine trotoara 1,5 – 2m.