Rehabilitacija pešačkog mosta i ojačavanje kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog reda M 1/9

Rehabilitacija pešačkog mosta i pojačano održavanje pešačke staze na državnom putu prvog reda M1/9
– Postavljanje nove čelične konstrukcije mosta, statičkog sistema grede sa dva prepusta, na postojećim stubovima od armiranog betona, betoniranje nove armirano betonske ploče, izradu završnog sloja asfalta i postavljanje nove pešačke ograde mosta. Ukupna dužina pešačkog mosta je 21m sa srednjim osovinskim razmakom stubova 11,28m. Širina pešačke staze na mostu je 1,6m. Sa leve strane puta, u pravcu rasta stacionaže izgrađena je nova pešačka staza u dužini oko 300m.