Ulica Skadarska

Glavni projekat ojačanja kolovozne konstrukcije i rehabilitacije javnog puta ulice Skadarske u Pančevu

– Obuhvaćena je fazna izgradnja tako da se prva faza radova odnosi na izradu kolovoza dužine 1360m i širine 6m. Druga faza radova je izrada otvorenog kišnog kanala i izrada pešačke staze uz desnu ivicu kolovoza.