Uređenje i redovno održavanje sportsko rekreativnih terena na teritoriji grada Pančeva sa naseljenim mestima

Sredstva su namenjena za održavanje sportskih terena koji se nalaze na javnoj površini, koji se ne nalaze u sastavu osnovnih i srednjih škola i koje se ne nalaze pod upravljanjem javno komunalnih preduzeća.