Fekalna kanalizacija MZ Omoljica (druga faza)

Prema projektu koji je dostavila MZ Omoljica, JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ uz podršku Grada Pančeva sprovela je nastavak radova na fekalnoj kanalizaciji u ovoj Mesnoj zajednici. Radovi su se odnosili na postavljanje cevovoda čiji je prečnik cevi F 400.
U ovoj fazi je postavljeno 650 metara kanalizacionih cevi. Ulice u kojima se radiLA fekalna kanalizacija su: Krađorđeva,Petra Drapšina i Vuka Karadžića.