Investiciono održavanje postojeće betonske podloge za sportske terene u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“ u MZ omoljica sa izradom tehničke dokumentacije i opremanje terena

Investiciono održavanje postojeće betonske podloge za sportske terene u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“ u MZ omoljica i opremanje terena.