Izgradnja parking prostora kod Matice Slovačke – sa izradom tehničke dokumentacije

Izgradnja parking prostora kod Matice Slovačke u Pančevu.