Izgradnja pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra sa izradom tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra. Tehnički pregled radova na izgradnji pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra.