Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji atarskog puta Glogonj – Crepaja sa zaštitom postojećeg naftovoda

Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja.Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja. Izvođenje radova na zaštiti postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja. Tehnički pregled radova na zaštiti postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja.