Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze sa pripadajućom infrastrukturom

Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije za Gradski stadion u Pančevu.