Izrada tehničke dokumentacije i rekonstrukcija javnog osvetljenja na Platou u MZ Kotež

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javnog osvetljenja na Platou MZ Kotež 2 u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javnog osvetljenja na Platou. Tehnički pregled radova na rekonstrukciji javnog osvetljenja na Platou MZ Kotež 2 u Pančevu.