Izrada tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom i izvođenje radova na mostu u Banatskom Brestovcu na putu ka „Jabukovom cvetu“

Izrada tehničke dokumentacije za radove na mostu u Banatskom Brestovcu na putu ka „Jabukovom cvetu“.Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za radove na mostu u Banatskom Brestovcu na putu ka „Jabukovom cvetu“. Izvođenje radova na mostu u Banatskom Brestovcu na putu ka „Jabukovom cvetu“. Tehnički pregled izvedenih radova na mostu u Banatskom Brestovcu na putu ka „Jabukovom cvetu“