Izrada tehničke dokumentacije ulice Dimitrija Tucovića u Pančevu sa infrastrukturom

Izrada tehničke dokumentacije ulice Dimitrija Tucovića u Pančevu sa infrastrukturom. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije ulice Dimitrija Tucovića u Pančevu sa infrastrukturom.