Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanovića br. 33

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanović br. 33 „Američke zgrade“. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanović br. 33.