Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24 u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24 u Pančevu.