MZ Starčevo – izrada projekta uređenja Trga Neolita (treća faza)

Izrada tehničke dokumentacije uređenja Trga Neolita u MZ Starčevo (treća faza). Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije uređenja Trga Neolita u MZ Starčevo (treća faza).