Naselje „Mali Rit“ – saobraćajnica

Radovi na saobraćajnici u naselju „Mali Rit“ su obuhvatali potez od ulice Marka Kraljevića do postojećeg tucaničkog puta u naselju „Mali Rit“. Dužina puta na kome su izvedeni radovi je 650 metara.
Radovima je obuhvaćeno proširenje postojećeg puta i uređenje zelenila pored obe strane Grejderom a nakon toga valjkom,kako bi put bio čvršći. Izrađen je i cevasti propust od betonskih cevi na najnižoj tački puta da se ne preliva voda usled padavina,već da otiče ispod i ne oštećuje put. Nakon tih radova se uradilo nasipanje drobljenog kamena agregata.