OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo – uređenje školskog dvorišta

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju školskog dvorišta u OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo.