OŠ “ Vasa Živković“ Pančevo – uređenje školskog dvorišta i izrada tehničke dokumentacije

Uređenje školskog dvorišta OŠ “ Vasa Živković“ Pančevo.