Postavljanje zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu sa izradom tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za postavljanje zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu. Tehnički pregled radova na postavljanju zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu.