Redovno održavanje Opštinskog puta br.5 „Stari Tamiš“ – „Dolovo“

U toku su radovi na saniranju udarnih rupa kroz redovno održavanje na Opštinskom putu broj 5, „Stari Tamiš“ – „Dolovo“.