Tehnička škola „23.maj“ Pančevo – izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije/izgradnje terena za male sportove

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i izgradnje terena za male sportove u Tehničkoj školi „23.maj“ Pančevo.