Ulica Borisa Kidriča (od ulice Tamiške do ulice Mlinske) – MZ Glogonj

Prema projektu MZ Glogonj i uz pomoć Grada kao osnivača JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ je u sklopu periodičnog održavanja izvela radove na ulici Borisa Kidriča (od ulice Tamiške do Mlinske). MZ Glogonj je uradila projekat po kojem JP „Direkcija“ izvela radove na periodičnom održavanju pomenute ulice.
Projektom je predviđeno asfaltiranje ulice Borisa Kidriča u dužini od 623,23 metra. Izgrađena je saobraćajnica u širini od 4 metara,kišni kanali duž ulice,a u okviru ovih radova crkva u MZ Glogonj je dobila 7 parking mesta ispred crkve.