Ulica JNA MZ „Dolovo“ – periodično održavanje

U sklopu periodičnog održavanja po projektima koje je dostavila MZ Dolovo urađena je Ulica JNA.Radovi su obuhvatali asfaltiranje ulice u dužini od 1201,6 metara,izgrađena je saobraćajnica širine 5 metara sa zemljanim bankinama širine 0,5 do 0,75 metara. Takođe su očišćeni kišni kanali sa obe strane ulice i postavljena je vertikalna signalizacija.