Ulica Moše Pijade MZ „Banatski Brestovac“ – periodično održavanje

Radovi su završeni po utvrđenoj dinamici. Ulica Moše Pijade u MZ „Banatski Brestovac“ je asfaltirana u dužini od 950 metara i izgrađena je saobraćajnica širine 4 metra sa zemljanim bankinama širine 0,75 metara i kolskim prilazima,očišćeni su kišni kanali sa obe strane ulice i postavljena je kompletna saobraćajna signalizacija.