Ulica Nikole Đurkovića – rekonstrukcija

Rekonstrukcija saobraćajnice,parking mesta i trotoara.Rekonstrukcija javnog osvetljenja,kišne i fekalne kanalizacije. Urađeno je polaganje Niskonaponskog kablovskog voda,čime su uklonjeni stubovi niskonaponske mreže. Radove finasirala Uprava za kapitalana ulaganja AP Vojvodine.