Ulica Prvomajska ( od ulice Radničke do ulice Omladinske ) MZ „Kačarevo“ – periodično održavanje

Radovi su obuhvatali izgradnju saobraćajnice dužine 90 metara i širine 4 metra sa čišćenjem kišnih kanala sa obe strane puta.