JN A100/2014 – RADOVI – Izrada projekta izvedenog objekta i izvođenje radova – Ambulanta u Dolovu

Predmet javne nabavke radova je projekat izvedenog objekta – glavni projekat koji se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole u postupku legalizacije sa opisom, predmerom i predračunom potrebnih radova koje treba izvesti.objekat je ambulanta u Dolovu.projektovanje je sa izvođenjem radova –„ inžinjering sistem“

Opis predmeta javne nabavke – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71220000;