JN A103/2016 – RADOVI – Uklanjanje objekta „Crni magacin“ u Starčevu

JN A103/2016 – Uklanjanje objekta „Crni magacin“ u Starčevu

ROK ISTIČE 12.09.2016. godine