JN A104/2016 – RADOVI – Građevinsko-zanatski radovi na tekućem održavanju objekta Dimitrija Tucovića 6 (gradsko pravobranilaštvo)

JN A104/2016 – Građevinsko-zanatski radovi na tekućem održavanju objekta Dimitrija Tucovića 6 (gradsko pravobranilaštvo)

ROK ISTIČE 12.09.2016. godine