JN A106/2014-RADOVI-Zamena montažnog objekta – SOŠO "Mara Mandić" u Pančevu – inženjering sistem

Opis predmeta javne nabavke: građevinski radovi – oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44211000;
Priroda radova:
-zamena montažnog objekta-rušenje i izgradnja montažnog objekta po inženjering sistemu „ključ u ruke“;
Obim radova:
-rušenje dotrajalog montažnog objekta i na istom mestu sa istim gabaritnim dimenzijama postavlja se novi, takođe montažni objekat, sa svim potrebnim instalacijama osim instalacija centralnog grejanja. Prethodno je potrebno izraditi projekat rušenja dotrajalog montažnog objekta i projekat izgradnje novog montažnog objekta. Traži se inženjering sistem, u svemu prema projektnom zadatku koji je sastavni deo konkursne dokumentacije;
Mesto izvođenja radova: Osnovna škola „Mara Mandić“ u Pančevu.
Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F, Oblast 41 i 43, Grana 41.2 i 43.1, Grupa 41.20 i 43.11

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA JE 09.02.2015. DO 13.00 ČASOVA, A JAVNO OTVARANJE PONUDA JE 09.02.2015. GODINE U 13.30 ČASOVA
Procenjena vrednost javne nabavke je 6.750.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost