JN A107/2016 – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA INSTALACIJAMA PP ZAŠTITE-OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“