JN A118/2016. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji (elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, termomašinskih instalacija) i građevinsko-zanatskih radova unutar objekta sa zamenom fasadne stolarije-Ambulanta Dolovo.