JN A120/2015 – Ambulanta Kačarevo, izrada projektno-teh. dokumentaciej za rekonstrukciju elektroinstalacija i instalacija vodovoda i izvođenje radova