JN A121/2015-USLUGE-Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta "Crni magacin" u MZ Starčevo

Predmet javne nabavke su usluge-projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta „Crni magacin“ u MZ Starčevo.

Opis predmeta javne nabavke – usluge – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71221000 – arhitektonske usluge za zgrade.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 05.10.2015. godine, u 13.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 05.10.2015. godine u 13,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jovina broj 6, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.